This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2023 Slovak edition

editoriál

Branislav Bystrický

Primár a prednosta Onkologickej kliniky FN Trenčín a FZ TnUAD v Trenčíne

Milí kolegovia, karcinóm prsníka predstavuje jednu z najčastejších diagnóz v našich ambulanciách. Stúpajúca incidencia karcinómu prsníka, príchod nových liekov, náročnejší manažment pacientov, pandémia COVID-19 – toto všetko neúmerne zvyšuje nároky na onkológa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nie div, že práve teraz je ten najvyšší čas na začlenenie umelej inteligencie a telemedicíny do medicínskej praxe. Prvý príspevok MUDr. Miriam...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu