This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2022 Slovak edition

Editoriál

Lýdia Ďorďayová

Onkologické oddelenie KPF I a FD SZU a UN Bratislava, Ružinov

Vážení čitatelia,   aktuálne vydanie časopisu Lung Cancer News prináša prehľadné zhrnutie noviniek v diagnostike i liečbe pľúcneho karcinómu. Karcinóm pľúc patrí medzi malígne ochorenia s najväčšou mortalitou. Za posledné roky evidujeme posun v možnostiach liečby malígnych ochorení. Tento zvrat priniesla tzv. cielená liečba a v liečbe viacerých malignít sa postupne stáva štandardom liečby aj imunoterapia. V pľúcnej onkológii vidíme každý rok...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu