This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2022 Slovak edition

Editoriál

Lýdia Ďorďayová

Onkologické oddelenie KPF I a FD SZU a UN Bratislava, Ružinov

Vážení čitatelia,   aktuálne vydanie časopisu Lung Cancer News prináša prehľadné zhrnutie noviniek v diagnostike i liečbe pľúcneho karcinómu. Karcinóm pľúc patrí medzi malígne ochorenia s najväčšou mortalitou. Za posledné roky evidujeme posun v možnostiach liečby malígnych ochorení. Tento zvrat priniesla tzv. cielená liečba a v liečbe viacerých malignít sa postupne stáva štandardom liečby aj imunoterapia. V pľúcnej onkológii vidíme každý rok...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu