This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   do vašich rúk sa dostáva nové číslo IOTN, ktoré prináša tri objavné práce. Sú venované rôznym aspektom imunoterapie – liečebnej modality, ktorá prináša úspechy v širokej škále onkologických ochorení. MUDr. Filip Kohútek, PhD., upozorňuje, že imunoterapia sa aj pri karcinóme hrdla maternice teraz preukazuje účinnosťou rovnako pri liečbe lokálne pokročilého ochorenia....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu