This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2023 Slovak edition

Editoriál

Peter Beržinec

Oddelenie klinickej onkológie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Revolúcia v liečbe karcinómu pľúc pokračuje V roku 2009 bol registrovaný prvý cielený liek pri karcinóme pľúc v EÚ – gefitinib, v roku 2011 v USA krizotinib a v roku 2015 boli registrované prvé imunoterapeutiká – CPI (checkpoint inhibitors, inhibítory kontrolných bodov imunity) – v USA nivolumab a pembrolizumab, krátko potom boli registrované aj v...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu