This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ZPRÁVA Z EDUKAČNÍHO SYMPOZIA OTEZLA® (APREMILAST) – JEDNODUCHOST LÉČBY PSORIÁZY V KAZUISTIKÁCH

Originální název:
Zpráva z edukačního sympozia Otezla® (Apremilast) – jednoduchost léčby psoriázy v kazuistikách

Datum vydání: 12/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Tento Event Report přináší zprávu ze 17. setkání českých a slovenských dermatovenerologů, které se konalo od 13. do 15. 10. 2022 v Olomouci. V úvodním slově prof. Petr Arenberger píše o možnosti léčby pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou perorálním léčivým přípravkem Otezla®, obsahujícím apremilast. Přípravek je k dispozici ve formě tablet podávaných dvakrát denně bez omezení délky terapie. Účinkuje nejen u psoriázy, ale také u psoriatické artritidy a u ulcerací v ústní dutině u Behcetovy nemoci. Má přijatelný bezpečnostní profil a léčba je obecně dobře tolerovaná s dostupnými daty po dobu až pěti let. Jde o lék, který nejen pacientům, ale i ošetřujícím lékařům dokáže velmi ulevit, jak potvrzují následující kazuistiky. První z nich prezentuje jednoduchou, účinnou a bezpečnou systémovou terapii psoriázy u nemocné s kontraindikovanou imunosupresivní terapií, druhá přestavuje dlouhodobě úspěšnou léčbu u polymorbidní pacientky.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN (TISK): 978-80-88400-34-9, ISBN (ON-LINE): 978-80-88400-35-6
Vyšlo: prosinec 2022

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě, je bez souhlasu nakladatelství a vydavatelství zakázáno.

CZE-407-1222-80001Partneři projektu