This site is intended for healthcare professionals

ZPRÁVA Z EDUKAČNÍHO SYMPOZIA OTEZLA® (APREMILAST) – JEDNODUCHOST LÉČBY PSORIÁZY V KAZUISTIKÁCH

Jednoduchost je něco, co v dnešním složitém a komplikovaném světě intuitivně vyhledáváme

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Nebylo to jednoduché. Chtěli jsme se sejít už v listopadu 2021, ale pandemie nám v tom zabránila. Sedmnácté setkání českých a slovenských dermatovenerologů se tedy konalo až od 13. do 15. 10. 2022 v Olomouci. Pro 522 účastníků jsme připravili nejen podzimně probarvenou Olomouc, ale především aktuálně koncipovaný vědecký program. Až do úplného závěru kongresu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu