This site is intended for healthcare professionals

ZPRÁVA Z EDUKAČNÍHO SYMPOZIA OTEZLA® (APREMILAST) – JEDNODUCHOST LÉČBY PSORIÁZY V KAZUISTIKÁCH

Jednoduchá, účinná a bezpečná systémová terapie psoriázy u pacientky s kontraindikovanou imunosupresivní terapií

Jan Hugo

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Souhrn Prezentovaná kazuistika dokumentuje dobrou účinnost léčby apremilastem u pacientky s těžkou generalizovanou exacerbací psoriázy, u které byla z důvodu infekčních komplikací laparoskopické cholecystektomie a monoklonální gamapatie kontraindikována imunosupresivní terapie. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, bezpečnost terapie   Úvod Psoriáza je systémové zánětlivé onemocnění, s chronickým průběhem, vznikající u geneticky predisponovaných jedinců. Při mírné formě...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu