This site is intended for healthcare professionals

ZPRÁVA Z EDUKAČNÍHO SYMPOZIA OTEZLA® (APREMILAST) – JEDNODUCHOST LÉČBY PSORIÁZY V KAZUISTIKÁCH

Jednoduchá, účinná a bezpečná systémová terapie psoriázy u pacientky s kontraindikovanou imunosupresivní terapií

Jan Hugo

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Souhrn Prezentovaná kazuistika dokumentuje dobrou účinnost léčby apremilastem u pacientky s těžkou generalizovanou exacerbací psoriázy, u které byla z důvodu infekčních komplikací laparoskopické cholecystektomie a monoklonální gamapatie kontraindikována imunosupresivní terapie. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, bezpečnost terapie   Úvod Psoriáza je systémové zánětlivé onemocnění, s chronickým průběhem, vznikající u geneticky predisponovaných jedinců. Při mírné formě...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu