This site is intended for healthcare professionals

ZPRÁVA Z EDUKAČNÍHO SYMPOZIA OTEZLA® (APREMILAST) – JEDNODUCHOST LÉČBY PSORIÁZY V KAZUISTIKÁCH

Jednoduchá, účinná a bezpečná systémová terapie psoriázy u pacientky s kontraindikovanou imunosupresivní terapií

Jan Hugo

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Souhrn Prezentovaná kazuistika dokumentuje dobrou účinnost léčby apremilastem u pacientky s těžkou generalizovanou exacerbací psoriázy, u které byla z důvodu infekčních komplikací laparoskopické cholecystektomie a monoklonální gamapatie kontraindikována imunosupresivní terapie. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, bezpečnost terapie   Úvod Psoriáza je systémové zánětlivé onemocnění, s chronickým průběhem, vznikající u geneticky predisponovaných jedinců. Při mírné formě...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu