This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pain News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Pain News Czech edition

Datum vydání: 12/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle se dočtete o významu hořčíku při léčbě bolesti, kazuistiky pak popisují komplikovanou léčbu bolesti u onkologického pacienta trpícího noiceptivní i neuropatickou bolestí a použití Breakylu u pacientky s karcinomem žaludku.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Štěpán Bejvančický, MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz, PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2 x ročně / 5. ročník / ISSN 1804-7033 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19866Partneři projektu