This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Komplikovaná léčba bolesti u onkologického pacienta se smíšeným typem nociceptivní a neuropatické bolesti

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Souhrn Kazuistika popisuje obtížné hledání vhodné terapie chronické bolesti smíšeného typu nociceptivní a neuropatické bolesti, průlomové bolesti a úporné nespavosti u onkologického pacienta. Je diskutována problematika vysokých dávek duální opioidní léčby a možnosti další terapie včetně odvykací analgetické léčby. Klíčová slova: chronická bolest, průlomová bolest, nespavost, duální opioidní terapie, odvykací léčba   Úvod V naší péči je 39letý pacient s duplicitou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu