This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Komplikovaná léčba bolesti u onkologického pacienta se smíšeným typem nociceptivní a neuropatické bolesti

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Souhrn Kazuistika popisuje obtížné hledání vhodné terapie chronické bolesti smíšeného typu nociceptivní a neuropatické bolesti, průlomové bolesti a úporné nespavosti u onkologického pacienta. Je diskutována problematika vysokých dávek duální opioidní léčby a možnosti další terapie včetně odvykací analgetické léčby. Klíčová slova: chronická bolest, průlomová bolest, nespavost, duální opioidní terapie, odvykací léčba   Úvod V naší péči je 39letý pacient s duplicitou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu