This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Komplikovaná léčba bolesti u onkologického pacienta se smíšeným typem nociceptivní a neuropatické bolesti

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Souhrn Kazuistika popisuje obtížné hledání vhodné terapie chronické bolesti smíšeného typu nociceptivní a neuropatické bolesti, průlomové bolesti a úporné nespavosti u onkologického pacienta. Je diskutována problematika vysokých dávek duální opioidní léčby a možnosti další terapie včetně odvykací analgetické léčby. Klíčová slova: chronická bolest, průlomová bolest, nespavost, duální opioidní terapie, odvykací léčba   Úvod V naší péči je 39letý pacient s duplicitou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu