This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Komplikovaná léčba bolesti u onkologického pacienta se smíšeným typem nociceptivní a neuropatické bolesti

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Souhrn Kazuistika popisuje obtížné hledání vhodné terapie chronické bolesti smíšeného typu nociceptivní a neuropatické bolesti, průlomové bolesti a úporné nespavosti u onkologického pacienta. Je diskutována problematika vysokých dávek duální opioidní léčby a možnosti další terapie včetně odvykací analgetické léčby. Klíčová slova: chronická bolest, průlomová bolest, nespavost, duální opioidní terapie, odvykací léčba   Úvod V naší péči je 39letý pacient s duplicitou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu