This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 Jiří Vorlíček

Pain News 1/2016 Czech edition

po kratší přestávce znovu vychází periodikum Pain News. Zdálo by se, že se o bolesti hovoří a píše poměrně často a že díky dobré informovanosti lékařů, sester ale i nemocných a díky moderním lékům nejsou v této oblasti závažné problémy a tato oblast medicíny je tedy komplexně zvládnutá. Bohužel tomu tak není a každá informace týkající se léčby bolesti je tedy velmi vítaná. Je...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu