This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 Jiří Vorlíček

Pain News 1/2016 Czech edition

po kratší přestávce znovu vychází periodikum Pain News. Zdálo by se, že se o bolesti hovoří a píše poměrně často a že díky dobré informovanosti lékařů, sester ale i nemocných a díky moderním lékům nejsou v této oblasti závažné problémy a tato oblast medicíny je tedy komplexně zvládnutá. Bohužel tomu tak není a každá informace týkající se léčby bolesti je tedy velmi vítaná. Je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu