This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 Jiří Vorlíček

Pain News 1/2016 Czech edition

po kratší přestávce znovu vychází periodikum Pain News. Zdálo by se, že se o bolesti hovoří a píše poměrně často a že díky dobré informovanosti lékařů, sester ale i nemocných a díky moderním lékům nejsou v této oblasti závažné problémy a tato oblast medicíny je tedy komplexně zvládnutá. Bohužel tomu tak není a každá informace týkající se léčby bolesti je tedy velmi vítaná. Je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu