This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 Jiří Vorlíček

Pain News 1/2016 Czech edition

po kratší přestávce znovu vychází periodikum Pain News. Zdálo by se, že se o bolesti hovoří a píše poměrně často a že díky dobré informovanosti lékařů, sester ale i nemocných a díky moderním lékům nejsou v této oblasti závažné problémy a tato oblast medicíny je tedy komplexně zvládnutá. Bohužel tomu tak není a každá informace týkající se léčby bolesti je tedy velmi vítaná. Je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu