This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 Jiří Vorlíček

Pain News 1/2016 Czech edition

po kratší přestávce znovu vychází periodikum Pain News. Zdálo by se, že se o bolesti hovoří a píše poměrně často a že díky dobré informovanosti lékařů, sester ale i nemocných a díky moderním lékům nejsou v této oblasti závažné problémy a tato oblast medicíny je tedy komplexně zvládnutá. Bohužel tomu tak není a každá informace týkající se léčby bolesti je tedy velmi vítaná. Je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu