This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 2/2023 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 09/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Také druhé letošní číslo časopisu Paediatric News přináší užitečné poznatky z praxe dětských lékařů. Vzrůstajícímu problému obezity dětí a dospívajících a výskytu metabolického syndromu se věnuje úvodní příspěvek, který uvádí praktická doporučení pro ordinace PLDD. Následující článek upozorňuje na skutečnost, že rachitida nepatří mezi nemoci minulosti, ale lze se s ní setkat také v zemích s rozvinutou zdravotní péčí. Autorka se zaměřuje na rachitidu nutričně způsobenou nedostatkem vitaminu D, etiologii tohoto onemocnění, jeho varovné příznaky a stanovení diagnózy. Závěrečná kazuistika seznamuje s případem pacientky, jíž byla definitivní diagnóza cystické fibrózy stanovena až ve 12 letech. Popisuje průběh reklasifikace a návod, jak v podobných případech postupovat.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 4. ročník ¦ ISSN (print): 2695-0847, ISSN (on-line): 2695-0855
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Partneři projektu