This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2023 Czech edition

Nutriční křivice na podkladě nedostatku vitaminu D – stále aktuální

Terezie Šuláková

Klinika dětského lékařství FN Ostrava a LF OU
Dětská nefrologická a hypertenzní ambulance

Souhrn Křivice (rachitida) je systémové onemocnění rostoucího dětského organizmu, které je charakteristické nedostatečným ukládáním kalcia a fosfátu v místech enchondrální osifikace [1]. Z definice plyne, že k rozvoji křivice je bezpodmínečně nutný růst. Nedostatečná mineralizace kostní tkáně může být způsobena nutričně (deficit vitaminu D nebo vápníku), geneticky (vitamin D-dependentní křivice typ I a typ II, hypofosfatemická rachitida X-vázaná, hypofosfatemická...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu