This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Nutrition News 2/2020 Czech edition

Originální název:
Nutrition News Czech edition

Datum vydání: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDF Objednat předplatné


Anotace

Druhým číslem roku 2020 časopisu Nutrition News vás provede doc. MUDr. Pavel Těšínský. Preskripci sippingu chirurgem se věnuje ve svém příspěvku MUDr. Tomáš Skoblej s kolegy. Shrnutí výsledků pilotní studie na změnu životního stylu u pacientů s diabetem 1. typu cílenou na redukci hmotnosti a zlepšení postprandiálních glykemií si pro vás připravila prof. MUDr. Kateřiny Štechové, Ph.D. Číslo zakončil MUDr. Petr Beneš, jehož článek nese název Remune – nové praktické perspektivy pro omega-3 sipping?
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika / IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 3× ročně / 7. ročník / ISSN (print) 1805-8833, ISSN (on-line) 2694-7226
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21004. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a za obsah inzerce.Partneři projektu