This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 1/2024 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 05/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První letošní číslo časopisu Neuroendocrine Tumors News přináší zprávu z kongresu ESMO 2023. Dr. Bencsiková podrobně referuje o výsledcích klinické studie CABINET, klíčové studie fáze III hodnotící kabozantinib ve srovnání s placebem u dvou kohort pacientů s dříve léčenými neuroendokrinními nádory. Výsledky této studie jsou velmi povzbudivé. Článek dr. Lickové, prof. Soumarové a dr. Michny přináší kazuistiku pacienta s karcinoidovým srdečním onemocněním na podkladě metastatického neuroendokrinního tumoru v oblasti gastrointestinálního traktu. Ilustruje zlepšení stavu díky terapii somatostatinovými analogy. Dr. Linke v další kazuistice popisuje benefity léčby lanreotidem u pacienta s metastatickým NET. Také zde došlo k regresi choroby díky použití přípravku Somatuline Autogel. Úskalími diagnostiky i léčby G1 NET u malcompliantního pacienta se zabývá sdělení dr. Hrabčákové. Poslední kazuistika dr. Ostřížkové navazuje na studii CLARINET FORTE, která prokázala, že podávání lanreotidu 120 mg v intervalu 1× za 14 dnů prodloužilo dobu do progrese u pacientů s NET pankreatu a midgut NET, a potvrzuje tím výsledky uvedené studie.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Alena Palčová, Mgr. Petra Schmidová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 9. ročník ¦ ISSN (tisk): 2533-5227, ISSN (on-line): 2694-7374
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702.Partneři projektu