This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2024 Czech edition

Úskalí diagnostiky i léčby G1 NET u malcompliantního pacienta

Tereza Hrabčáková

KOC Nový Jičín

Úvod Neuroendokrinní tumory jsou unikátní skupinou malignit, známou svou schopností sekrece bioaktivních peptidů, které mohou způsobovat klinické potíže, jako průjmy, flushe obličeje a další příznaky takzvaného karcinoidového syndromu. Tyto tumory byly považovány za poměrně vzácné, avšak rozsáhlá analýza mezi lety 1994 a 2009 zaměřená na incidenci NET v Kanadě prokázala výskyt 5,86 na 100 000...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu