This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2024 Czech edition

Editorial

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Vážení a milí čtenáři, ve dnech 13.–15. března tohoto roku se konala již 21. konference Evropské společnosti pro neuroendokrinní nádory (ENETS). Byla už druhým rokem ve Vídni a z ČR se jí účastnilo 8 lékařů prezenčně a 2 virtuálně. Nesla se ve slavnostním duchu 20. výročí založení organizace. Kořeny ENETS sahají až do roku 1995, kdy byla založena organizace ENET, převážně gastroenterologická,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu