This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Cystická fibróza 2/2023

Originální název:
Cystická fibróza

Datum vydání: 12/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Prosincové číslo časopisu Cystická fibróza přináší v příspěvcích dr. Žanety Grácové a dr. Jany Micherové novinky z kongresu ECFS. Hlavním tématem byla modulátorová léčba CF, řada sdělení byla věnována také infekci dýchacích cest, zejména P. aeruginosa a Aspergillus sp. Další řešená problematika se týkala pozitivního novorozeneckého screeningu u dětí, které iniciálně nesplňují diagnostická kritéria CF a jsou vedeny jako CFSPID, resp. CFRM. Následují abstrakty sdělení ze zasedání RECYF, kde kromě epidemiologických údajů z národního i evropského registru zazněla řada sdělení věnovaných novinkám a aktuálním problémům u CF. Z klasických témat, jako je genetika, mikrobiologie a bronchopulmonální postižení, je třeba zmínit testování účinnosti modulátorové léčby v ex vivo modelu na intestinálních organoidech. Velká pozornost je aktuálně rovněž věnována novým výživovým doporučením v souvislosti se zlepšováním stavu nutrice při modulátorové léčbě a důležitou kapitolou je také na CF vázaný diabetes mellitus. Závěrečný článek tohoto čísla pak prezentuje přehled aktivit Klubu nemocných cystickou fibrózou v uplynulém roce.
Tiráž

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., MUDr. Marcela Kreslová, Ph.D., MUDr. Veronika Skalická
Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | 5. ročník, vychází 2× ročně | ISSN pro tisk: 2694-9407, ISSN pro online verzi: 2694-9415

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23823

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu