This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2023

Editorial

Libor Fila

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Toto číslo časopisu Cystická fibróza přináší informace z letošního kongresu Evropské společnosti pro cystickou fibrózu, abstrakty sdělení přednesených na RECYF 2023 a rovněž zprávy z Klubu nemocných cystickou fibrózou. Letošní, již 46. kongres ECFS se konal 7.–10. června ve Vídni. Novinky z tohoto kongresu nám přibližují příspěvky dr. Žanety Grácové a dr. Jany Micherové. Hlavním tématem byla pochopitelně modulátorová...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu