This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2023

Co zaznělo ohledně novorozeneckého screeningu na cystickou fibrózu, CRMS/CFSPID na ECFS konferenci ve Vídni

Jana Micherová

Dětská klinika LF a FN Hradec Králové

Na letošní ECFS konferenci, která se konala ve Vídni, se tématu novorozeneckého screeningu na cystickou fibrózu (NBSCF), s cystickou fibrózou sdruženého metabolického syndromu (CRMS) a/nebo pozitivně testovaných novorozeneckým screeningem na cystickou fibrózu, ale s nejasnou diagnózou (CFSPID), věnovala dvě sympozia. Ve čtvrtek dopoledne na Sympoziu 05 – Controversies in the world of screening for cystic...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu