This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Cystická fibróza 1/2022

Originální název:
Cystická fibróza

Datum vydání: 09/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto vydání Cystické fibrózy je věnováno především konferenci Evropské společnosti pro cystickou fibrózu (ECFS), která proběhla v Rotterdamu v termínu 8.–11. června 2022. V článcích na toto téma se dozvíte např. o novinkách v antimikrobiální léčbě, o zajímavostech z odborných časopisů, které tam zazněly, komorbiditách CF pacientů ve vyšším věku, či obsahu některých podnětných sympozií a workshopů.
Tiráž

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2,
Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., MUDr. Libor Fila, Ph.D., MUDr. Marcela Kreslová, MUDr. Veronika Skalická

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | 4. ročník, vychází 2× ročně | ISSN: 2694-9407, ISSN pro online verzi: 2694-9415
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23823

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu