This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2022

Střípky z ECFS konference v Rotterdamu

Jana Micherová

Dětská klinika LF a FN Hradec Králové

Letošní konference Evropské společnosti pro cystickou fibrózu (ECFS), po dvou letech opětovně v prezenční podobě, byla situována do krásného prostředí Rotterdamu. Jednotlivé přednášky i celá sympozia se navzájem prolínaly zmínila bych jednotlivě ty, které mne nejvíce zaujaly. Stručné obsahy doplním o postřehy vztahující se k tématu z jiných přednášek či vlastních zkušeností a úvah.   Sympozium 3: Clinical responses to CFTR modulator therapy...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu