This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2022

Střípky z ECFS konference v Rotterdamu

Jana Micherová

Dětská klinika LF a FN Hradec Králové

Letošní konference Evropské společnosti pro cystickou fibrózu (ECFS), po dvou letech opětovně v prezenční podobě, byla situována do krásného prostředí Rotterdamu. Jednotlivé přednášky i celá sympozia se navzájem prolínaly zmínila bych jednotlivě ty, které mne nejvíce zaujaly. Stručné obsahy doplním o postřehy vztahující se k tématu z jiných přednášek či vlastních zkušeností a úvah.   Sympozium 3: Clinical responses to CFTR modulator therapy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu