This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2022

Co zaznělo na konferenci ECFS v Rotterdamu 8.–11. 6. 2022

Vendula Látalová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Největší evropská akce zabývající se CF problematikou proběhla po dvouleté pauze a hlavním tématem byla modulátorová léčba a její vliv nejen na plicní postižení, ale i na ostatní orgánové soustavy, především však na kvalitu života pacientů s CF. Prostor v bohatém odborném programu však dostala všechna témata spojená s péčí o CF pacienty.   Novinky v antimikrobiální léčbě V úvodu tohoto sympozia britští autoři prezentovali metaanalýzu zabývající...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu