This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2022

Co zaznělo na konferenci ECFS v Rotterdamu 8.–11. 6. 2022

Vendula Látalová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Největší evropská akce zabývající se CF problematikou proběhla po dvouleté pauze a hlavním tématem byla modulátorová léčba a její vliv nejen na plicní postižení, ale i na ostatní orgánové soustavy, především však na kvalitu života pacientů s CF. Prostor v bohatém odborném programu však dostala všechna témata spojená s péčí o CF pacienty.   Novinky v antimikrobiální léčbě V úvodu tohoto sympozia britští autoři prezentovali metaanalýzu zabývající...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu