This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2022

Co zaznělo na konferenci ECFS v Rotterdamu 8.–11. 6. 2022

Vendula Látalová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Největší evropská akce zabývající se CF problematikou proběhla po dvouleté pauze a hlavním tématem byla modulátorová léčba a její vliv nejen na plicní postižení, ale i na ostatní orgánové soustavy, především však na kvalitu života pacientů s CF. Prostor v bohatém odborném programu však dostala všechna témata spojená s péčí o CF pacienty.   Novinky v antimikrobiální léčbě V úvodu tohoto sympozia britští autoři prezentovali metaanalýzu zabývající...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu