Archives

Vybraná sdělení ze sekce myelom

16 září, 2021 7:56 pm Published by

Na letošním, opět pouze virtuálním kongresu EHA® 2021 bylo uvedeno 2 025 prezentací a 1 715 abstraktů. Již tradičně v...

Výběr ze sekce akutní myeloidní leukemie

20 října, 2020 3:54 pm Published by

Na letošním virtuálním kongresu EHA zazněla celá řada velmi zajímavých sdělení týkajících se výsledků studií testujících nové léčivé přípravky u...

Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie

8 září, 2020 12:32 pm Published by

Chronická myeloidní leukemie (CML) je díky moderní terapii pomocí inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) onemocněním, které v případě optimální léčebné odpovědi nezkracuje délku...