This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce akutní myeloidní leukemie

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Souhrn

Na letošním kongresu EHA® ve virtuální podobě byla problematika akutní myeloidní leukemie (AML) prezentována velmi komplexně se zaměřením na nutnou precizní a detailní cytogeneticko-molekulárně-biologickou diagnostiku pomocí senzitivních metod s cílem přesného zařazení konkrétního jedince do prognostické skupiny a s následným stanovením vhodného léčebného postupu. Tento tzv. personifikovaný přístup je ruku v ruce navíc spojen s příchodem nových cílených léků pro pacienty s AML v posledních letech v souvislosti s nastavením optimálního poměru „cost-benefit“. Do prezentace byla vybrána abstrakta týkající se udržovací léčby u pacientů s AML v 1. kompletní remisi, efektu kombinované léčby venetoklaxem, léku s obrovským potenciálem u AML u vybraných skupin AML, nové reklasifikace a restratifikace AML a EHA® doporučení pro antimykotickou profylaxi u pacientů s AML léčených novými léky.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Barbora Weinbergerová – Vybraná sdělení ze sekce akutní myeloidní leukemie

16. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Další videa

Partneři projektu