This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelodysplastického syndromu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie, Myelodysplastický syndrom

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Souhrn

V rámci kongresu Evropské hematologické společnosti (EHA®), který se konal ve virtuálním prostředí, byla prezentována některá zajímavá sdělení.

Jednalo se o skupinu pacientů s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika, kde byly představeny výsledky studie s luspaterceptem a imetelstatem. Velmi zajímavé sdělení se týkalo nepříznivého vlivu mutace ASXL1 při léčbě darbepoetinem. Další sdělení byla zaměřena na podávání azacytidinu a venetoklaxu v kombinační léčbě u pacientů s MDS vysokého rizika.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – Vybraná sdělení ze sekce myelodysplastického syndromu

16. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Další videa

Partneři projektu