This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

12. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury

hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Eva Konířová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Souhrn

V přednášce zrekapitulujeme nejzajímavější novinky, které zazněly na letošním kongresu EHA v oblasti ITP. V první části se podíváme na nová doporučení mezinárodní skupiny a Americké hematologické společnosti z loňského roku. Ve druhé části si představíme studie s novými léky, jakými jsou inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy rilzabrutinib nebo selektivní inhibitor imunoproteazomu KZR-616.

2. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce myelomu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu