This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Souhrn

Letošní výroční kongres Evropské hematologické asociace (European Hematology Association, EHA®) byl vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 stejně jako v roce 2020 uspořádán ve virtuální podobě. Nijak to však neubralo na zajímavosti novinkám v oblasti chronické lymfocytární leukemie (CLL) a maligních lymfomů. V prezentaci budou diskutovány mj. výsledky randomizovaných studií fáze III testujících kombinaci venetoklax a ibrutinib vůči chemoimunoterapii v léčbě 1. linie či použití inhibitorů Brutonovy tyrozinkinázy II. generace akalabrutinibu a zanubrutinibu v přímém porovnání s ibrutinibem u relabující/refrakterní CLL; kombinace brentuximab vedotinu s chemoterapií v léčbě 1. linie klasického Hodgkinova lymfomu; historické porovnání CAR T-lymfocytů (preparát Axi-Cel) s volbou ošetřujícího lékaře u těžce předléčeného folikulárního lymfomu; či kombinace naratuximab emtansin (anti-CD37 protilátka konjugovaná s cytostatikem) + rituximab v léčbě relabujícího/refrakterního difúzního velkobuněčného lymfomu.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. – Vybraná sdělení ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

16. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Další videa

Partneři projektu