This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Zkušenosti s podáváním cetuximabu v 1. linii léčby kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater

Hana Korunková

Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším z nádorových onemocnění, stejně jako příčina úmrtí na ně. Ročně je v naší republice diagnostikováno téměř 8 000 nových případů. Plzeňský kraj statistiku výskytu kolorektálního karcinomu v ČR vede, příčiny tohoto jevu nejsou dosud jasné. Kolorektální karcinom se predilekčně vyskytuje ve středním a vyšším věku, ovšem v posledních letech se spodní věková hranice snižuje, a to i bez...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu