This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Zkušenosti s podáváním cetuximabu v 1. linii léčby kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater

Hana Korunková

Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším z nádorových onemocnění, stejně jako příčina úmrtí na ně. Ročně je v naší republice diagnostikováno téměř 8 000 nových případů. Plzeňský kraj statistiku výskytu kolorektálního karcinomu v ČR vede, příčiny tohoto jevu nejsou dosud jasné. Kolorektální karcinom se predilekčně vyskytuje ve středním a vyšším věku, ovšem v posledních letech se spodní věková hranice snižuje, a to i bez...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu