This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Zkušenosti s podáváním cetuximabu v 1. linii léčby kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater

Hana Korunková

Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším z nádorových onemocnění, stejně jako příčina úmrtí na ně. Ročně je v naší republice diagnostikováno téměř 8 000 nových případů. Plzeňský kraj statistiku výskytu kolorektálního karcinomu v ČR vede, příčiny tohoto jevu nejsou dosud jasné. Kolorektální karcinom se predilekčně vyskytuje ve středním a vyšším věku, ovšem v posledních letech se spodní věková hranice snižuje, a to i bez...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu