This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Zkušenosti s podáváním cetuximabu v 1. linii léčby kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater

Hana Korunková

Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším z nádorových onemocnění, stejně jako příčina úmrtí na ně. Ročně je v naší republice diagnostikováno téměř 8 000 nových případů. Plzeňský kraj statistiku výskytu kolorektálního karcinomu v ČR vede, příčiny tohoto jevu nejsou dosud jasné. Kolorektální karcinom se predilekčně vyskytuje ve středním a vyšším věku, ovšem v posledních letech se spodní věková hranice snižuje, a to i bez...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu