This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Význam průkazu RAS mutací pro anti-EGFR protilátky v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

Emeritní docent 1. LF UK, Praha

Signální kaskáda receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), patřícího do rodiny tzv. Erb/HER receptorových komplexů, je nejdůležitější signální cestou regulující proliferaci, přežívání, respektive apoptózu a schopnost migrace jak zdravých, tak nádorových buněk sliznice kolorekta.(1,2)   Pomineme-li vnitřní tyrozinkinázovou aktivitu intracelulární domény EGFR, je prvou tyrozinovou kinázou (TK) v této kaskádě RAS kináza. RAS protein je kódován několika subtypy genů,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu