This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Výsledky studie eLEcTRA

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

Úvod Většina karcinomů prsu exprimuje receptor pro estrogen (ER) a/nebo progesteron (PR) a standardní součástí terapie je pak téměř vždy hormonální léčba. Pro postmenopauzální pacientky s pozitivitou hormonálních receptorů jsou do hormonální léčby stále častěji zařazovány inhibitory aromatázy pro svou vysokou účinnost v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podávání. Přítomnost overexprese nebo amplifikace HER-2 u karcinomu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu