This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Výsledky studie eLEcTRA

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

Úvod Většina karcinomů prsu exprimuje receptor pro estrogen (ER) a/nebo progesteron (PR) a standardní součástí terapie je pak téměř vždy hormonální léčba. Pro postmenopauzální pacientky s pozitivitou hormonálních receptorů jsou do hormonální léčby stále častěji zařazovány inhibitory aromatázy pro svou vysokou účinnost v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podávání. Přítomnost overexprese nebo amplifikace HER-2 u karcinomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu