This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Výsledky studie eLEcTRA

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

Úvod Většina karcinomů prsu exprimuje receptor pro estrogen (ER) a/nebo progesteron (PR) a standardní součástí terapie je pak téměř vždy hormonální léčba. Pro postmenopauzální pacientky s pozitivitou hormonálních receptorů jsou do hormonální léčby stále častěji zařazovány inhibitory aromatázy pro svou vysokou účinnost v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podávání. Přítomnost overexprese nebo amplifikace HER-2 u karcinomu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu