This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Výsledky studie eLEcTRA

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

Úvod Většina karcinomů prsu exprimuje receptor pro estrogen (ER) a/nebo progesteron (PR) a standardní součástí terapie je pak téměř vždy hormonální léčba. Pro postmenopauzální pacientky s pozitivitou hormonálních receptorů jsou do hormonální léčby stále častěji zařazovány inhibitory aromatázy pro svou vysokou účinnost v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podávání. Přítomnost overexprese nebo amplifikace HER-2 u karcinomu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu