This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Všechno zlé je pro něco dobré

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Když se snažím sdělit svým pacientkám čerstvě zdrceným informací o tom, že mají zhoubný nádor prsu, pozitivní zprávu, že je budeme moci léčit také – kromě jiného – cílenou léčbou, protože jejich nádor exprimuje v nadbytku antigen HER2 neu, používám někdy mimoděk ve stylu tety Kateřiny z Jirotkova románu Saturnin větu: „Všechno zlé je pro...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu