This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Všechno zlé je pro něco dobré

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Když se snažím sdělit svým pacientkám čerstvě zdrceným informací o tom, že mají zhoubný nádor prsu, pozitivní zprávu, že je budeme moci léčit také – kromě jiného – cílenou léčbou, protože jejich nádor exprimuje v nadbytku antigen HER2 neu, používám někdy mimoděk ve stylu tety Kateřiny z Jirotkova románu Saturnin větu: „Všechno zlé je pro...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu