This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Všechno zlé je pro něco dobré

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Když se snažím sdělit svým pacientkám čerstvě zdrceným informací o tom, že mají zhoubný nádor prsu, pozitivní zprávu, že je budeme moci léčit také – kromě jiného – cílenou léčbou, protože jejich nádor exprimuje v nadbytku antigen HER2 neu, používám někdy mimoděk ve stylu tety Kateřiny z Jirotkova románu Saturnin větu: „Všechno zlé je pro...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu