This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Vítězové nesoutěží

Jindřich Fínek

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Daleko jsou časy, kdy jsme považovali kolorektální karcinom za chemorezistentní onemocnění a v zoufalství jsme kombinovali 5-fluorouracil s čímkoli, včetně interferonu a levamisolu. Pak se objevil nadějný Mayo režim, pět dnů bolusového podání 5-fluorouracilu a leukovorinu, ve stejný čas se ukázaly být funkčními i kontinuální režimy podání. Jejich design vycházel z krátkého biologického poločasu 5-fluorouracilu. Problém krátkého poločasu vyřešil pan Aimery de Gramont svým...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu