This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Vítězové nesoutěží

Jindřich Fínek

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Daleko jsou časy, kdy jsme považovali kolorektální karcinom za chemorezistentní onemocnění a v zoufalství jsme kombinovali 5-fluorouracil s čímkoli, včetně interferonu a levamisolu. Pak se objevil nadějný Mayo režim, pět dnů bolusového podání 5-fluorouracilu a leukovorinu, ve stejný čas se ukázaly být funkčními i kontinuální režimy podání. Jejich design vycházel z krátkého biologického poločasu 5-fluorouracilu. Problém krátkého poločasu vyřešil pan Aimery de Gramont svým...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu