This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Vítězové nesoutěží

Jindřich Fínek

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Daleko jsou časy, kdy jsme považovali kolorektální karcinom za chemorezistentní onemocnění a v zoufalství jsme kombinovali 5-fluorouracil s čímkoli, včetně interferonu a levamisolu. Pak se objevil nadějný Mayo režim, pět dnů bolusového podání 5-fluorouracilu a leukovorinu, ve stejný čas se ukázaly být funkčními i kontinuální režimy podání. Jejich design vycházel z krátkého biologického poločasu 5-fluorouracilu. Problém krátkého poločasu vyřešil pan Aimery de Gramont svým...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu