This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Vítězové nesoutěží

Jindřich Fínek

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Daleko jsou časy, kdy jsme považovali kolorektální karcinom za chemorezistentní onemocnění a v zoufalství jsme kombinovali 5-fluorouracil s čímkoli, včetně interferonu a levamisolu. Pak se objevil nadějný Mayo režim, pět dnů bolusového podání 5-fluorouracilu a leukovorinu, ve stejný čas se ukázaly být funkčními i kontinuální režimy podání. Jejich design vycházel z krátkého biologického poločasu 5-fluorouracilu. Problém krátkého poločasu vyřešil pan Aimery de Gramont svým...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu