This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2024 Czech edition

Únava u roztroušené sklerózy – často opomíjený symptom, její patofyziologie, diagnostika a léčba

Dalibor Zimek, Martina Miklušová

Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Roztroušená skleróza (RS) je chronické progresivní demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, které je nejčastější příčinou disability u mladých dospělých [1]. Typickými symptomy jsou poruchy zraku, poruchy citlivosti a motorické poruchy, závratě a jiné poruchy vyšší nervové a autonomní činnosti [2]. Únava patří mezi nejčastěji zmiňované symptomy při návštěvách v RS centrech [3], při pohledu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu