This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2024 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 05/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Únava obtěžuje během nemoci nejméně 90 % pacientů s roztroušenou skerózou. Dr. Zimek předkládá řadu faktorů, které se na únavě podílejí, a to jak z hlediska vlastní nemoci a její imunopatogeneze, tak z hlediska přidružených vlivů a chorob. Článek dr. Miklušové se zabývá studiem likvorových markerů ve snaze přiřadit jim prediktivní význam. Ve shodě s řadou mezinárodních studií ukazuje, že vyšší hladiny volných lehkých řetězců kappa mají určitý prognostický význam a jejich vyšší hladiny predikují rostoucí riziko progrese onemocnění. Dr. Elišák shrnuje poznatky o mechanismu účinku dimethyl-fumarátu, výsledky klinických studií a bezpečnost jeho podávání. Zmiňuje i pro praxi důležité otázky, jako je očkování, těhotenství, kojení a další autoimunity. O konání 1. ročníku neurooftalmologického fóra v červnu 2024 informuje doc. Lízrová. Jeho cílem je prohloubit mezioborovou spolupráci neurologů a oftalmologů, vytváření neurooftalmologických týmů, podpora mezioborového vzdělávání a vytvoření trvalé platformy pro rozvoj spolupráce a vzdělávání. Dr. Rous zpracovala kazuistiku o diagnostické výzvě v neurologii, případu, kdy typické symptomy nevedou k roztroušené skleróze, a ukazuje, že je nutno v průběhu nemoci opakovaně přehodnocovat a pacienta pečlivě sledovat. Posledním příspěvkem jsou vybrané zajímavosti z letošního kongresu AAN.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 10. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323.Partneři projektu