This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2021 Czech edition

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojený s onemocněním covid-19 u dětí (PIMS-TS)

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

V pediatrii se objevilo nové závažné onemocnění – syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojený s covidem-19 u dětí (PIMS-TS; v USA označovaný jako MIS-C). Projeví se několik týdnů po expozici koronaviru SARS-CoV-2. Podstatou nemoci je opožděná aberantní imunitní odpověď u disponovaných dětí, která vede k rozvoji vaskulitidy a postihuje především myokard, ale může se rozvinout do multiorgánového selhání.   Epidemiologie PIMS-TS Výskyt nové nemoci zaznamenali...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu