This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 05/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. | Členové redakční rady: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 1. ročník ¦ ISSN (print): 2695-0847, ISSN (on-line): 2695-0855

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Komerce

Partneři projektu