This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Studie: Randomizovaná studie fáze III srovnávající FOLFIRI plus cetuximab vs. FOLFIRI plus bevacizumab v léčbě první linie mCRC s wild-type KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

V. Heinemann, L. Fischer von Weikersthal, T. Decker, A. Kiani, U. Vehling-Kaiser, S. Al Batran, T. Heintges, C. Lerchenmüller, C. Kahl, G. Seipelt, F. Kullmann, M. Stauch, W. Scheithauer, J. Hielscher, M. Scholz, S. Müller, B. Schaefer, D.P. Modest, A. Jung, S. Stintzing

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Na 49. výročním zasedání American Society of Clinical Oncology, které se konalo 31. května až 4. června 2013 v Chicagu, byla poprvé prezentována německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3). Tato studie jako první přímo porovnává terapii první linie wild-type KRAS metastatického kolorektálního karcinomu cílenou proti EGFR a proti VEGFR s ohledem na použití režimu FOLFIRI.   Metody Studie se účastnilo 150...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu