This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

SPINALIOMA 01/2021

Originálny názov:
Spinalioma

Dátum vydania: 04/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Prinášame vám tretie vydanie súboru kazuistík Case Report, tentoraz na tému spinocelulárny karcinóm kože (CSCC). Kožná rakovina patrí k najčastejším nádorom a spinalióm je síce menej častý, ale svojou závažnosťou stojí hneď za melanómom. V súbore kazuistík sa jednotliví autori venujú prípadom inoperabilných a metastázujúcich CSCC. Prinášame vám kazuistiky českých autorov – prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA, MUDr. Ivany Krajsovej MBA a MUDr. Jana Vydru.
Tiráž

VYDAVATEL’: We Make Media Slovakia s. r. o. ¤ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¤ Tel.: +421 948 422 117 ¤ E-mail: info@wemakemedia.sk ¤ http: www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¤ JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s. r. o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

ISSN (tlačené vydanie): 978 – 80 – 99918 – 03 – 4 ¦ ISBN (online vydanie): 978 – 80 – 99918 – 19 – 4 ¦ Vyšlo: Apríl 2021Komercia

Partneři projektu