This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

PROSTATE CANCER 01/2019

Originálny názov:
Prostate Cancer

Dátum vydania: 05/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: SlovenčinaTiráž

VYDAVATEL’: We Make Media Slovakia s.r.o. ¤ KONATEL’KA: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¤ E-mail: info@wemakemedia.sk ¤ www.wemakemedia.sk ¤ IČO 47 943 661

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¤ JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez
výslovného súhla­su vydavateľa prísne zakázané.

ISBN: 978 – 80 – 99918 – 02 – 4Partneři projektu