This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

PSYCHIATRIC THERAPY č. 5

Originálny názov:
Psychiatric therapy

Dátum vydania: 01/2024


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Časopis prináša výber zaujímavých kazuistík pacientov s paranoidnou schizofréniou a úzkostnými prejavmi.
Tiráž

VYDAVATEL’: We Make Media Slovakia s.r.o. ¤ ADRESA: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
KONATEĽKA: MUDr. Ivana Kaderková ¤ TEL.: +421 948 422 117 ¤ E-MAIL: info@wemakemedia.sk ¤ HTTP: www.wemakemedia.sk
ELEKTRONICKÁ VERZIA DOSTUPNÁ NA: www.worldmednet.sk

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¤ JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Mgr. Anetta Letková
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

ISBN (TLAČENÉ VYDANIE): 978-80-99918-37-6 ¤ ISBN (ONLINE VYDANIE): 978-80-99918-38-3 ¤ VYŠLO: December 2023Partneři projektu