This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2019

Originálny názov:
Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov

Dátum vydania: 09/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 92

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Toto číslo slovenskej verzie Event Reportu približuje dianie na každoročnom stretnutí Európskej hematologickej spoločnosti, ktoré prebehlo v júni 2019 v holandskom Amsterdame. Nájdete tu zhrnutie prednášok a súvisiace abstrakty zo sekcií: trombocytopénia, mnohopočetný myelóm, myeloproliferatívna neoplázia, chronická lymfocytová leukémia a malígne lymfómy, anémia, chronická myelocytová leukémia a akútna myeloblastová leukémia.Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. | Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika | Tel.: +421 948 422 117 | E-mail: info@wemakemedia.sk | www.wemakemedia.sk | IČO: 47943661
Zodpovedné redaktorky: Veronika Lazarová, PhDr. Jana Vytlačilová | Jazykové redaktorky: Mgr. Anetta Letková,
PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o. | ISBN: 978 – 80 – 99918 – 04 – 9
Vyšlo: september 2019

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.
Vychádza 1× ročne | 3. ročník | V publikácii boli s povolením Európskej hematologickej asociácie použité texty a fotografie zo zdroja:
https://www.ehaweb.org/. Texts and photos from the source https://www.ehaweb.org/ are used with permission of the European Hematology Association. All rights reserved. © 2019 European Hematology Association.Partneři projektu