This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

GASTROINTESTINAL CANCERS č. 6

Originálny názov:
Psychiatric therapy

Dátum vydania: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 8

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Časopis prináša výber zaujímavých kazuistík pacientov s metastatickým karcinómom žalúdka a pankreasu.
Tiráž

VYDAVATEL’: We Make Media Slovakia s.r.o. ¤ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¤ Tel.: +421 948 422 117 ¤ E-mail: info@wemakemedia.sk ¤ http: www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¤ JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

ISSN (tlačené vydanie): 978-80-99918-39-0 ¦ ISBN (online vydanie): 978-80-99918-40-6 ¦ Vyšlo: Marec 2024Partneři projektu