This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

ESO Journal 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Emerging Stars of Oncology Journal Slovak Edition

Dátum vydania: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Predstavujeme vám nový časopis, ktorého cieľom je, ako už vyplýva z názvu Emerging Stars of Oncology (ESO), zoznamovať s novinkami v diagnostike i terapii onkologických ochorení. V úvodnom slove časopisu MUDr. Tomáš Šálek načrel do histórie globálnych pandémií, ktoré sprevádzajú ľudskú civilizáciu od počiatkov jej vývinu. Prvý prehľadový článok informuje o novom anti-PD-1 inhibítore cemiplimab a jeho použití v liečbe metastázujúceho alebo lokálne pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože. Tento prípravok preukazuje významnú protinádorovú aktivitu a súčasne nízku toxicitu. Nasledujúci príspevok komentuje článok Impact of Prior Bevacizumab Treatment on VEGF-A and PIGF Levels and Outcome Following Second-Line Aflibercept Treatment: Biomarker Post Hoc Analysis of the VELOUR Trial. Táto štúdia potvrdila stanovenie hladín VEGF-A a PIGF ako významný prediktor účinnosti afliberceptu v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu. Abstrakt porovnáva rezistentnú rakovinu prostaty. Rovnakej problematike je venovaný aj záverečný príspevok, ktorý prináša výsledky štúdie CARD. Komentár štúdie pripravil MUDr. Radovan Barilla z Onkologického centra Nemocnice Michalovce.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. • Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika • Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 • E-mail: info@wemakemedia.sk • www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Radovan Barilla, PhD., MUDr. Milada Krajsová, MBA, MUDr. Zdeněk Linke, MUDr. Tomáš Šálek
Zodpovedné redaktorky: Veronika Lazarová, PhDr. Jana Vytlačilová, • Jazykové redaktorky: Mgr. Anetta Letková, PhDr. Hana Kaiserová • Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

1. ročník, číslo 1, máj 2020, vychádza 2× ročne • ISSN (tlačené vydanie): 2644-707XPartneři projektu