This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Colorectal News 1/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Colorectal News Slovak edition

Dátum vydania: 08/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Pre toto číslo časopisu Colorectal News napísal prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., subanalýzu štúdie VELOUR, MUDr. Radovan Barilla, PhD., zhrnul najvýznamnejšie abstrakty o nádoroch tráviaceho traktu z konferencie ASCO 2016 a MUDr. Zdeněk Linke vytýčil, s akými problémami sa stretávame pri súčasných možnostiach systémovej liečby pokročilého kolorektálneho karcinómu.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Vladimír Malec, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.,
MUDr. Tomáš Šálek, prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 2. ročník / ISSN 1339-9314 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5172/15

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu