This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Akútna myeloblastová leukémia

Originálny názov:
Akútna myeloblastová leukémia

Dátum vydania: 12/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Táto publikácia sprístupňuje v krátkom prehľade špičkové odborné poznatky, ktoré boli prezentované na konferencii Americkej hematologickej spoločnosti, ktorá sa konala v decembri 2019 v americkom Orlande. Nájdete tu zhrnutie inovatívnych postupov diagnostiky a manažmentu pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou vo všetkých etapách choroby a jej liečenia. Témy konferencie, ktoré spísal prof. MUDr. Tomáš Stopka, PhD., dopĺňa abstrakt prednášky o vplyve liečby odporúčanej umelou inteligenciou na prežitie pacientov.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. | Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika | Tel.: +421 948 422 117 | E-mail: info@wemakemedia.sk | www.wemakemedia.sk | IČO: 47943661
Zodpovedné redaktorky: Veronika Lazarová, PhDr. Jana Vytlačilová | Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková | Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o. | ISBN: 978 – 80 – 99918 – 05 – 5 | Vyšlo: december 2019

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vychádza 2× ročne | 1. ročníkPartneři projektu