This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Silikonová lymfadenopatie axily v diferenciální diagnóze

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod V průběhu posledního kalendářního roku jsme zaznamenali 2 případy silikonové lymfadenopatie axily (LAP). S tímto typem LAP jsme neměli žádné praktické zkušenosti. V obou případech došlo k významným diferenciálně diagnostickým obtížím. Obě ženy byly operovány, a to ještě před vypuknutím skandálu s implantáty PIP (Poly Implant Prothese). Původ a výrobce implantátu jsme proto nezjišťovali....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu