This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Silikonová lymfadenopatie axily v diferenciální diagnóze

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod V průběhu posledního kalendářního roku jsme zaznamenali 2 případy silikonové lymfadenopatie axily (LAP). S tímto typem LAP jsme neměli žádné praktické zkušenosti. V obou případech došlo k významným diferenciálně diagnostickým obtížím. Obě ženy byly operovány, a to ještě před vypuknutím skandálu s implantáty PIP (Poly Implant Prothese). Původ a výrobce implantátu jsme proto nezjišťovali....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu