This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Silikonová lymfadenopatie axily v diferenciální diagnóze

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Úvod V průběhu posledního kalendářního roku jsme zaznamenali 2 případy silikonové lymfadenopatie axily (LAP). S tímto typem LAP jsme neměli žádné praktické zkušenosti. V obou případech došlo k významným diferenciálně diagnostickým obtížím. Obě ženy byly operovány, a to ještě před vypuknutím skandálu s implantáty PIP (Poly Implant Prothese). Původ a výrobce implantátu jsme proto nezjišťovali....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu