This site is intended for healthcare professionals

Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů 2022

Shrnutí z kongresu New Orleans, 10.–13. 12. 2022

Ivan Špička

I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Šedesátý čtvrtý kongres ASH se konal po několika letech ve standardním, můžeme říci téměř normálním režimu v New Orleansu. K ústní prezentaci bylo přijato více než 1 000 a v posterové formě téměř 4 000 abstraktů z 80 zemí. Do tohoto souboru jsme vybrali práce ze sekce mnohočetný myelom (MM), samozřejmě s ohledem na prostor jen z několika oblastí. První jsou zajímavosti s obecnou platností pro klinickou praxi, druhou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu