This site is intended for healthcare professionals

Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů 2022

Shrnutí z kongresu New Orleans, 10.–13. 12. 2022

Ivan Špička

I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Šedesátý čtvrtý kongres ASH se konal po několika letech ve standardním, můžeme říci téměř normálním režimu v New Orleansu. K ústní prezentaci bylo přijato více než 1 000 a v posterové formě téměř 4 000 abstraktů z 80 zemí. Do tohoto souboru jsme vybrali práce ze sekce mnohočetný myelom (MM), samozřejmě s ohledem na prostor jen z několika oblastí. První jsou zajímavosti s obecnou platností pro klinickou praxi, druhou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu