This site is intended for healthcare professionals

Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů 2022

Shrnutí z kongresu New Orleans, 10.–13. 12. 2022

Ivan Špička

I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Šedesátý čtvrtý kongres ASH se konal po několika letech ve standardním, můžeme říci téměř normálním režimu v New Orleansu. K ústní prezentaci bylo přijato více než 1 000 a v posterové formě téměř 4 000 abstraktů z 80 zemí. Do tohoto souboru jsme vybrali práce ze sekce mnohočetný myelom (MM), samozřejmě s ohledem na prostor jen z několika oblastí. První jsou zajímavosti s obecnou platností pro klinickou praxi, druhou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu