This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů 2022

Originální název:
Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů

Datum vydání: 12/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Tento Event Report z kongresu v New Orleans přináší zprávu o ústních prezentacích, které zazněly v sekci mnohočetný myelom. Jsou to jednak zajímavosti s obecnou platností pro klinickou praxi, jednak výsledky převratné generace účinných léků (monoklonálních protilátek proti receptoru CD38) a na povrchové receptory specifické pro myelomové populace. K nejpokročilejším metodikám patří bispecifické protilátky a buňky CAR-T. Vzhledem k lepší dosupnosti bispecifických protilátek v ČR jsou v publikaci vybrány výsledky studií s nimi (BiTE a Bi-Ab).
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2,
Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN (TISK): 978-80-88400-42-4 | ISBN (ON-LINE): 978-80—88400-43-1
Vyšlo: leden 2023

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě, je bez souhlasu vydavatelství zakázáno.Partneři projektu