This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2015 Czech edition

Roztroušená skleróza a autoimunitní NMDAR encefalitida – koincidence nebo indukce?

Martin Elišák(1), Michal Dufek(2), Irena Doležalová(2), Eva Meluzínová(1), Petr Marusič(1)

1 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2 I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Abstrakt Prezentujeme kazuistku pacientky s anamnézou prodělané, relabující, autoimunitní encefalitidy sdružené s protilátkami proti N-methyl-D-aspartátovým receptorům (NMDAR), u které došlo v době remise k rozvoji retrobulbární neuritidy a progredujících změn na MR mozku odpovídajícím diagnostickým kritériím pro roztroušenou sklerózu. Diskutována je úloha NMDAR protilátek v demyelinizačním procesu, diagnostické a diferenciálně diagnostické postupy a možnosti terapie.   Kazuistka 25letá, dosud zdravá pacientka, byla hospitalizována na I. neurologické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu