This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 12/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Nový časopis je zaměřený na aktuality z oblasti diagnostiky a terapie roztroušené sklerózy, jeho cílem je stát se odborným fórem pro lékaře RS center, neurology i výzkumné pracovníky. První číslo se věnuje lékovým interakcím při léčbě RS, gastrointestinální intoleranci DMF, kazuistika pak vztahu RS a autoimunitní NMDAR encefalitidy. Poslední článek přináší aktuální informace z kongresu ECTRIMS.Obsah

Vážení čtenáři,
Jan Mareš
 
Lékové interakce v léčbě roztroušené sklerózy
Jiří Slíva
 
Gastrointestinální intolerance dimethyl-fumarátu a její řešení v klinické praxi
Martin Bortlík
 
Roztroušená skleróza a autoimunitní NMDAR encefalitida – koincidence nebo indukce?
Martin Elišák(1), Michal Dufek(2), Irena Doležalová(2), Eva Meluzínová(1), Petr Marusič(1)
 
ECTRIMS 2015
Marek Peterka
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., doc. MUDr. Radomír Taláb , CSc.,
prim.  MUDr. Marta Vachová, MUDr. Eva Meluzínová ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2464-5389 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323Partneři projektu